หลักการดำเนินงาน ๓-๕-๗-๙ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ดร.

19 กันยายน 2564
  •    527

บรรยาย เรื่อง

"หลักการดำเนินงาน ๓-๕-๗-๙ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

 

โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ดร.

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

 

">

 

ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็คทรอนิกส์ระบบ Zoom และ Facebook (วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)


  •    527