สำนักงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เลขที่ ๒ ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐


ประสานงาน

โทร: ๐๘-๑๘๗๕-๔๘๖๖, ๐๘-๐๔๙๔-๘๗๗๘

Line: @wat3579

[email protected]