# ไฟล์ ขนาด Downloads โพสต์เมื่อ
1รายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี2564.pdf112.3 MB250
2แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564.docx595 KB14430 มิ.ย. 2564
3ข้อมูลเข้าร่วมโครงการ-วัด-ประชา-รัฐ-สร้าง.docx104.2 KB67630 ต.ค. 2563
4โลโก้ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข934.9 KB36930 ต.ค. 2563
5ตัวอย่างป้าย วัด ประชา รัฐ สร้างสุข19.7 MB39530 ต.ค. 2563
6ป้ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (PSD) สำหรับแก้ไขได้114.7 MB62530 ต.ค. 2563
7คู่มือและแนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ฉบับสั้น).pdf15.2 MB56220 พ.ย. 2563
8คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ส่วนกลาง.pdf994.8 KB26617 พ.ย. 2563
9คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประจำหนกลาง.pdf776.2 KB17719 พ.ย. 2563
10คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประจำหนเหนือ.pdf775.4 KB18619 พ.ย. 2563
11คำสั่งแต่งตั้งคุณะอนุกรรมการฯ ประจำหนใต้.pdf789 KB17219 พ.ย. 2563
12คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประจำหนตะวันออก.pdf872.2 KB18419 พ.ย. 2563