# ไฟล์ ขนาด Downloads โพสต์เมื่อ
1แบบฟอร์มตรวจประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕.pdf105.8 KB1,57322 ก.ย. 2564
2พื้นหลัง 22 ก.ย.64.jpg75.5 KB79522 ก.ย. 2564
3การป้อนข้อมูลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข www.wat3579.com โดย นายองอาจ ธรรมนิทา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ส่วนกลาง.pdf4.3 MB84022 ก.ย. 2564
4ตัวชี้วัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 edit 640918.pdf1.7 MB89418 ก.ย. 2564
535791 หลักการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ปธ.อนุกรรมการฯ ส่วนกลาง จจ.ปทุมธานี.pdf70.2 MB70618 ก.ย. 2564
6รายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี2564.pdf112.3 MB4,493
7แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564.docx595 KB1,88930 มิ.ย. 2564
8ข้อมูลเข้าร่วมโครงการ-วัด-ประชา-รัฐ-สร้าง.docx104.2 KB2,02030 ต.ค. 2563
9โลโก้ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข934.9 KB1,34230 ต.ค. 2563
10ตัวอย่างป้าย วัด ประชา รัฐ สร้างสุข19.7 MB1,42330 ต.ค. 2563
11ป้ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (PSD) สำหรับแก้ไขได้114.7 MB2,08630 ต.ค. 2563
12คู่มือและแนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ฉบับสั้น).pdf15.2 MB2,09020 พ.ย. 2563
13คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนใต้.pdf414.7 KB25318 ก.ย. 2564
14คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก.pdf560.1 KB33818 ก.ย. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนเหนือ.pdf324.7 KB31918 ก.ย. 2564
16คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง.pdf536.1 KB36518 ก.ย. 2564
17คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง.pdf640.7 KB30118 ก.ย. 2564