# ไฟล์ ขนาด Downloads โพสต์เมื่อ
1670726 กำหนดการ กิจกรรม Big Cleaning Day - เจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข.pdf4.3 MB32214 ก.ค. 2567
2ตัวอย่าง คำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (แบบกลาง).docx17.7 KB80930 พ.ค. 2567
3670531 กำหนดการ Big Cleaning - เจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี - แก้ไข.pdf271.6 KB1,16129 พ.ค. 2567
42567 บทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล - เครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ.pdf4.9 MB92726 พ.ค. 2567
5แผนการดำเนินงาน ปฏิทินการจัดกิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่ายโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2567.pdf325.8 KB74529 พ.ค. 2567
6670424 กำหนดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2567.pdf250.4 KB75920 เม.ย. 2567
7กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ-มอบรางวัดวัดต้นแบบ 21 มีนาคม 2567 ณ วัดสายสุวพรรณ update.pdf241.3 KB56612 มี.ค. 2567
8ประกาศรายชื่อวัดต้นแบบ ระดับจังหวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 update.xlsx585.9 KB78612 มี.ค. 2567
9ประกาศผลการประเมิน วัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุช พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf486.4 KB62421 ก.พ. 2567
10MOU ๑๓ องค์กรภาคีความร่วมมือขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐.pdf3.4 MB72421 ก.พ. 2567
11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายยุทธศาสตร์และเครือข่าย, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข.pdf4.7 MB37512 มี.ค. 2567
12คำสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๑-๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นชอบแต่งตั้ง คกก.ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข.pdf3.1 MB40521 ก.พ. 2567
13ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf768.9 KB71021 ก.พ. 2567
14เกณฑ์ และตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)163.4 KB5,49911 ก.ย. 2566
15ประกาศรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663.4 MB4,09711 ก.ย. 2566
16หนังสือสวดมนต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ Online เนื่องในโอกาสวันสำคัญ เครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ.pdf2 MB5,03013 ก.ค. 2566
17แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖.pdf178.1 KB10,99930 เม.ย. 2566
18บทบาทและความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับกิจการพระพุทธศาสนา โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf12.5 MB3,53630 เม.ย. 2566
19แนวทางการประเมิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).pdf1.2 MB5,54130 เม.ย. 2566
20เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).pdf163.4 KB3,48430 เม.ย. 2566
21ไฟล์บรรยาย ผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในรอบ 5 ปี 2561-2565 การสร้างวัดสวยด้วยความสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ปธ.ส่วนกลาง.pdf18 MB3,2237 ก.ย. 2565
22ไฟล์บรรยาย บทบาทความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของ พศ. โดย คุณชุติญา แก้วมณี รอง ผอ.พศ..pdf2.6 MB2,4087 ก.ย. 2565
23กำหนดการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ 2565 - แก้ไข 3.2.pdf217 KB1,2447 ก.ย. 2565
24แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf124 KB2,99131 ส.ค. 2565
25การตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf206.5 KB1,72031 ส.ค. 2565
26ปฏิทินกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf144.8 KB1,77431 ส.ค. 2565
27มติ มหาเถรสมาคม รับทราบอนุโมทนา ผลการดำเนินงานโครงการฯ พ.ศ.2561 - 2565.jpg142.6 KB2,04631 ส.ค. 2565
28รายงานผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561 - 2565.pdf32.5 MB3,07631 ส.ค. 2565
29ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ประจำปี พ.ศ.2565.pdf22.7 MB1,44731 ส.ค. 2565
30ตัวอย่าง แบบรายงานการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง - วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา.pdf9.4 MB8,47131 ส.ค. 2565
31ตัวอย่าง แบบรายงานการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง - วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี.pdf8.7 MB2,54931 ส.ค. 2565
32แบบฟอร์มรายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.docx601.6 KB8,86130 ส.ค. 2565
33แบบฟอร์มตรวจประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2564-2565105.8 KB7,38322 ก.ย. 2564
34ไฟล์หนังสือการจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา.pdf11.7 MB1,49231 ส.ค. 2565
35การป้อนข้อมูลโครงการฯ www.wat3579.com โดย นายองอาจ ธรรมนิทา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ4.3 MB2,52522 ก.ย. 2564
3635791 หลักการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์, ดร. ปธ.อนุกรรมการฯ70.2 MB3,56418 ก.ย. 2564
37รายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี2564.pdf112.3 MB7,844
38ข้อมูลเข้าร่วมโครงการ-วัด-ประชา-รัฐ-สร้าง.docx104.2 KB8,18930 ต.ค. 2563
39โลโก้ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข934.9 KB23,74230 ต.ค. 2563
40ตัวอย่างป้าย วัด ประชา รัฐ สร้างสุข19.7 MB9,70730 ต.ค. 2563
41ป้ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (PSD) สำหรับแก้ไขได้114.7 MB13,57030 ต.ค. 2563
42คู่มือและแนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ฉบับสั้น).pdf15.2 MB8,23820 พ.ย. 2563
43คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง.pdf975.1 KB1,40531 ส.ค. 2565
44ประกาศรายชื่อวัดกลางใจชุมชน.pdf22.7 MB4,93131 ส.ค. 2565
45ประกาศฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม รายช.pdf637.3 KB1,16231 ส.ค. 2565