4 ธันวาคม 2563

1178

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑๓ ประจำหนกลาง ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ภาค ๑๓ (หนกลาง) ลงพื้นที่ ณ วัดศรีวนาราม ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ...

4 ธันวาคม 2563

1758

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑๓ ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว ..

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น.➡️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ➡️คณะกรรมการประกอบด้วย - พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพสังวรญาณ ประธานกรรมการ - พระครูนนทมงคลวิสิษฐ์ กรรมการ - พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ...

4 ธันวาคม 2563

1259

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑ (หนกลาง) ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:00 น. ➡️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ธ. อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภาค 1 ➡️คณะกรรมการประกอบด้วย - พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพสังวรญาณ ประธานกรรมการ -พระมหาจรูญ ญาณจารี กรรมการ -พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ...

4 ธันวาคม 2563

1655

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑๓ ประจำหนกลาง ลงพื้นที่ จ.ระยอง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ภาค ๑๓ (หนกลาง) ลงพื้นที่ ณ วัดบึงตากาด ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ...

4 ธันวาคม 2563

1466

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑ (หนกลาง) ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 น. ➡️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ณ วัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ภาค 1➡️คณะกรรมการประกอบด้วย - พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพสังวรญาณ ประธานกรรมการ -พระมหาจรูญ ญาณจารี กรรมการ -พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร กรรมการ ...

4 ธันวาคม 2563

1582

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑๓ ประจำหนกลาง ลงพื้นที่ จ.ระยอง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ม ประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ภาค ๑๓ (หนกลาง) ลงพื้นที่ ณ วัดป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ...

4 ธันวาคม 2563

947

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ...

หมวดหมู่

ยอดนิยม

ล่าสุด