30 สิงหาคม 2564

1504

ดาวน์โหลด ประมวลภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ..

ดาวน์โหลด ประมวลภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ (วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wat3579&set=a.4611124682243579 ...

21 ธันวาคม 2563

2287

คกก.ตรวจเยี่ยมประเมินผล “วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี” วัดดีเด่น ภาค ๑ หนกลาง

  คกก.ตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ลงพื้นที่ “วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี” วัดดีเด่น ภาค ๑ ********* เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (หนกลาง) ...

4 ธันวาคม 2563

1641

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑๓ ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว ..

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. ➡️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ณ วัดป่าอรัญวาสี จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ➡️คณะกรรมการประกอบด้วย - พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพสังวรญาณ ประธานกรรมการ -พระครูนนทมงคลวิสิษฐ์ กรรมการ -พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร กรรมการ➡️ฝ่ายบรรพชิต ...

22 พฤศจิกายน 2563

1242

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส เป็นต้นแบบ ********** วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ...

14 กันยายน 2563

1683

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บรรยายพิเศษ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต ..

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บรรยายพิเศษ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต ตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ ๔.๐ ****************** เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ...

31 สิงหาคม 2563

1234

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร หนุนเสริมงานด้านสาธารณูปการ ด้วยโครงการ “วัด ประชา ..

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร หนุนเสริมงานด้านสาธารณูปการ ด้วยโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิต New Normal ******************* วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ...

22 สิงหาคม 2563

828

คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ..

คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิต New Normal ******************* เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ...

9 สิงหาคม 2563

1184

คณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมใจขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด ..

จังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมใจขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิต New Normal ******************* เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ...

31 กรกฎาคม 2563

1264

พระสังฆาธิการ จ.ชัยนาท ประชุมการเผยแผ่ฯ ขยายผลขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา ..

พระสังฆาธิการ จ.ชัยนาท ประชุมการเผยแผ่ฯ ขยายผลขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข – หมู่บ้านรักษาศีล ๕ มุ่งสร้างสังคมสันติสุขด้วยพุทธธรรมบนฐานชีวิตใหม่ ************** วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท โดยการนำของพระเดชพระคุณพระสุธีวราภรณ์ ...

22 มิถุนายน 2563

871

New Normal คณะสงฆ์ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมออนไลน์ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา ..

New Normal คณะสงฆ์ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมออนไลน์ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส ******************* วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ...

หมวดหมู่

ยอดนิยม

ล่าสุด